Ana sayfa Girişimcilik

Girişimcilikte inovasyon ve inovasyon disiplini

799
0

Bugünlerde “girişimci kişilik” kavramından yoğun olarak bahsediliyor olsa da son 30 yıldır girişimcilerin çok azında bu tür bir kişilik özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın hiç girişimci olmasalar bile bu özellikleri taşıyan birçok kişiyle birlikte başarılı girişimcilerin ortak özelliği inovasyonun sistematik uygulanması konusunda olan kararlı yaklaşımları.

İste iş dünyasında, ister kamu alanında, ister bir kişi tarafından evin mutfağında başlatılmış olsun inovasyon, girişimciliğin özgün bir fonksiyonudur. İnovasyon girişimcinin yeni değer yaratma kaynakları ortaya koyduğu ya da yeni değer yaratma potansiyeli yüksek yüksek kaynakları bir araya getirdiği bir yapılanmadır.

Bugün girişimciliğin doğru tanımlanması konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Bazı gözlemciler bu kavramı tüm küçük işletmeler için kullanırken bazıları yeni işletmeleri nitelendirmekte kullanıyor. Ancak uygulamada, uzun zaman önce kurulmuş şirketlerin de başarılı girişimcilik adımları atabildikleri görülüyor. Bu nedenle bu kavram bir şirketin boyutuna veya yaşına bağlı olamaz, belirli etkinliklerle ilişkilendirilmelidir. Bu etkinliklerin kalbinde de inovasyon yer alır. İnovasyon bir; bir kuruluşun ekonomik veya sosyal potansiyelinde bir amaç güden ve odaklanmış bir değişim yaratma çabalarının bütünüdür.

İNOVASYONUN KAYNAKLARI

Elbetteki dehaların akıllarından taşıp gelen inovasyonlar vardır. Fakat birçok inovasyon ancak belirli koşullarda ortaya çıkan inovasyon fırsatlarının bilinçli ve bir amaç doğrultusunda aranması sonucu ortaya çıkar. Bir sektörde veya şirkette bu anlamda dört tür alan söz konusudur: Beklenmedik gelişmeler, uygunsuzluklar, süreç gereksinimleri ve pazardaki değişimler.

Şirketin sosyal ve entelektüel ortamında bunlara ilaveten üç alan daha vardır. Demografik değişimler, algıdaki değişimler ve yeni bilgiler. Bu kaynaklar risk, zorluk ve karmaşıklık bağlamında birbirleriyle çakışabilirler ve fırsatlar birden fazla alanda ortaya çıkabilir. Ancak bunların tümü bir arada düşünüldüğünde tüm inovasyon fırsatları için inanılmaz bir küme oluştururlar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here